PERSONVERN

Personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger via Mariell Kolsing´s nettside.

Behandlingsansvarlig

Dette er et enkeltpersonforetak drevet av klinisk ernæringsfysiolog Mariell Kolsing. Mariell Kolsing er behandlingsansvarlig av personopplysningene som innhentes.

Behandlingsgrunnlaget

De personopplysningene som samles inn er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom firmaet og den registrerte. De personopplysninger som blir samlet inn ved at en person har benyttet nettsidens kontaktskjema behandles for å kunne gi adekvat kostholdsveiledning, samt ta betalt for tjenesten. Behandlingsgrunnlaget for den enkelte behandling er å kunne tilby en helserelatert tjeneste til de med ernæringsmessige utfordringer. Best mulig behandling og veiledning krever innsyn i personopplysninger.

Type personopplysninger

Fullt navn, adresse og e-post vil være nødvendig for opprettelse av faktura for betaling av tjenesten. Alder, vekt og høyde, samt aktuelle helseopplysninger (herunder relevante sykdommer, allergier, kosthold- og treningsvaner) vil være nødvendig for adekvat behandling.

Hvordan blir informasjonen samlet inn

Personopplysningene blir sendt av den registrerte til behandlingsansvarlig via kontaktskjema, telefonsamtale og/eller e-post. Det oppfordres til å ikke sende inn sensitive personopplysninger via kontaktskjema og e-post, da dette vil innhentes ved en eventuell konsultasjon. Utfyllende personopplysninger innhentes over nettbasert videosamtale, telefonsamtale eller personlig møte.

Frivillig oppgivelse av personopplysninger

Opplysninger om navn, adresse og e-post er nødvendig for opprettelse av faktura for betaling av tjenesten. Disse kan oppgis over e-post, telefonsamtale eller nettbasert videosamtale. Det er frivillig for den registrerte å oppgi øvrige personopplysninger. For best mulig kosthold- og livsstilsveiledning er det dog hensiktsmessig å innhente enkelte personopplysninger, og unnlatelse vil gå på bekostning av tjenestens kvalitet til den enkelte registrerte bruker.

Utlevering av personopplysninger til en tredjepart

Utlevering av opplysninger vil kun forekomme der bedriften er rettslig forpliktet, for eksempel i henhold til lov om bokføring (bokføringsloven) og skatteforvaltningsloven.

Ved å oppgi personopplysninger via tjenestene på nettsiden Webnode, e-post og nettbasert videosamtale, godtar man også deres personvernregler. Link til disse her, her og her.

Autorisert helsepersonell er påhvilt taushetsplikten, lovregulert i helsepersonelloven §§ 21 til 29 b.

Sletting og arkivering av personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven vil opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for slettes eller anonymiseres.

Personopplysninger for opprettelse av faktura vil lagres i regnskapssystemet Conta AS i minimum fem år.

Rettigheter og gjeldende lovverk

I henhold til personopplysningsloven har den registrerte rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav på retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Sikring av personopplysningene

Personopplysninger lagres i henhold til Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften).

Personopplysningene vil bli sendt og lagret i tjenester for faktura, e-post og nettbasert videosamtale, henholdsvis Conta AS, Webnode og Whereby.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler benyttes via plattformen Webnode for nettsiden www.mariellkolsing.com. Les mer om bruk av cookies her.

Kontaktinformasjon

Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt:

Mariell Kolsing
Sjøbuneset 21, 8986 Vega
 +47 99262801

mariellkolsing@gmail.no

Generell personvernerklæring for nettsiden v/Webnode kan leses her.