One down, seventeen to go

27.01.2021

Det er ikke noen hemmelighet at det er tøft å starte opp for seg selv. Når jeg startet opp Helgeland Ernæring var jeg forberedt på at ting kom til å ta tid. Jeg er en utålmodig og rastløs type, og når jeg har et ønske om noe skal skje så skulle det gjerne skjedd i går. Kombinasjonen er kanskje ikke den aller beste, men foreløpig takler jeg det fint. Grunnen til det er at jeg ser at ting går fremover. Ja, ting går sakte, men det går i alle fall i riktig retning. Jeg tror årsaken til det er at jeg jobber hardt og står godt i det. Foreløpig tjener jeg ikke flust med penger, men jeg har en jobb jeg elsker å holde på med. Så får vi bare satse på at mange arbeidstimer, ståpåvilje og en glede av det jeg holder på med vil bære frukter i fremtiden. 

MEN - tilbake til overskriften. Jeg har uttrykt noe frustrasjon over at det er et så lite arbeidsmarked for kliniske ernæringsfysiologer på Helgeland. Jeg har også uttrykt at jeg synes ernæringstilbudet i primærhelsetjenesten (kommunene) er mangelfullt. Denne klagingen har tydeligvis lønnet seg - og det gjør meg så glad! 

Før jul sendte jeg og Vega kommune inn en søknad til fylkeskommunen der vi søkte om å få midler til å videreutvikle Frisklivssentralen her på Vega. Vi fikk beskjed om at søknaden kom til å behandles fort, men dagene, ukene og månedene gikk uten at vi hørte noe. Jeg hadde egentlig lagt hele greia på is når vi enda ikke hadde hørt noe på slutten av året. 

Julen gikk og et nytt år kom! Da var det bare å lage en plan for hvordan jeg kunne nå de andre kommunene på Helgeland. En Frisklivssentral er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste der både ernæring og fysisk aktivitet står sentralt. Selv om alle kommunene bør ha en Frisklivssentral, så er ikke det realiteten. Vi vet at en større andel av innbyggerne på Helgeland sliter med overvekt sammenlignet med landsgjennomsnittet. Vi vet også at det viktigste virkemiddelet for å gå ned i vekt er kostholdet, og jeg synes derfor det børe være tilgang på noen med ernæringsfaglig bakgrunn i Frisklivssentralene. Det å sysselsette noen med ernæringsfaglig bakgrunn inn i kommunene på Helgeland vil derfor være velbrukte penger for å fremme folkehelsen og dermed spare penger i fremtiden. Men nok om dét! 

Det nye året hadde knapt begynt da jeg fikk en telefon fra folkehelsekoordinator i Vega kommune - søknaden ble godkjent. Planen er nå at Helgeland Ernæring skal leies inn for å holde kostholdskurs og tilby individuell oppfølging av de som trenger ernæringsveiledning i Vega kommune. Jeg er så lykkelig - ikke bare for at min arbeidsmengde øker betraktelig, men også for at innbyggerne i Vega kommune får den helsehjelpen de har krav på. 

Nå håper jeg at dette kan gi ringvirkninger til andre kommuner på Helgeland. Når en kommune med rundt 1200 innbyggere klarer å få til dette, så bør det være en mulighet for også andre kommuner rundt omkring. Jeg sier et stort JA til forebygging. Det skal ikke være nødvendig at innbyggerne på Helgeland blir så syke at de må på sykehuset før de får ordentlig hjelp vedrørende ernæring. 

Hva sier dere Alstahaug kommune, Bindal kommune, Brønnøy kommune, Dønna kommune, Grane kommune, Hattfjelldal kommune, Hemnes kommune, Herøy kommune, Leirfjord kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune, Rana kommune, Rødøy kommune, Sømna kommune, Træna kommune, Vefsn kommune og Vevelstad kommune?

Are you with me? 

- Mariell, Helgeland Ernæring 

PS: må presisere at det er Frisklivssentraler på Helgeland som har både fysioterapeuter og personer med ernæringskompetanse. Kudos til de kommunene det gjelder! På andre siden er det kommuner uten ernæringsfaglig kompetanse i Frisklivssentralen og kommuner uten Frisklivssentral i det store og hele. Så her finnes hele spekteret.