Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?

20.02.2021

Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?

Klinisk ernæringsfysiolog (KEF) er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog må du ha en mastergrad (5-årig utdannelse) i klinisk ernæring. Kliniske ernæringsfysiologer er derfor autorisert helsepersonell. Merk at lignende yrkestitler som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgiver ikke er det samme som klinisk ernæringsfysiolog og at disse ikke er beskyttede titler. 

Hva kan en klinisk ernæringsfysiolog bidra med? 

En klinisk ernæringsfysiolog har god kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse. Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell, og bruker kunnskap om ernæring og kosthold til forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer. En klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser. Kliniske ernæringsfysiologer har kompetanse til kritisk vurdering, formidling og utvikling av ernæringskunnskap. Under lister jeg opp hvem og hvilke tilstander en klinisk ernæringsfysiolog kan gi ernæringshjelp til. 

Spedbarn og små barn 

 • Premature barn  
 • Mage- og tarmsykdom
 • Medfødte stoffskifteproblemer
 • Medfødt hjertesykdom
 • Avvikende vekstutvikling
 • Spisevansker
 • Matallergi og -intoleranser 
 • Overgang til fast føde 
 • Sondeernæring
 • Intravenøs ernæring 

Ungdom og voksne

 • Mage- og tarmsykdom (Crohns, ulcerøs kolitt, cøliaki ol)
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Matallergi- og intoleranser
 • Søvnvansker
 • Spiseforstyrrelser 
 • Underernæring
 • Vitamin- eller mineralmangel
 • Overvekt/fedme
 • Diabetes type 1 og 2 
 • Habilitering og rehabilitering 
 • Hjerte- og karsykdom (inkluderer høyt blodtrykk og kolesterol)
 • Cystisk fibrose
 • Kreft (både under og etter behandling)
 • Lungesykdom
 • Infeksjoner
 • Kirurgi (f. eks etter fedmekirurgi)
 • Nyresykdom
 • Leversykdom 
 • Nevrologisk sykdom
 • Revmatisk sykdom
 • Psykisk sykdom
 • Rusproblemer
 • Sondeernæring
 • Intravenøs ernæring 

Svangerskap og barsel

 • Svangerskap
 • Svangerskapskvalme
 • Svangerskapsdiabetes
 • Underernæring
 • Overvekt/fedme
 • Barsel og amming 

Eldre

 • Underernæring
 • Beinskjørhet og brudd
 • Sår
 • Revmatisk sykdom
 • Psykisk sykdom
 • Nevrologisk sykdom
 • Habilitering og rehabilitering
 • Infeksjoner
 • Kirurgi
 • Sondeernæring
 • Intravenøs ernæring 

Hvor jobber en klinisk ernæringsfysiolog 

Kliniske ernæringsfysiologer jobber ofte på sykehus, men stadig flere arbeider nå også i kommuner og fylkeskommuner. Eksempler på arbeidssteder i kommuner og fylkeskommuner for kliniske ernæringsfysiologer er frisklivssentraler, lokale lærings- og mestringstilbud, tilknyttet fastlegekontor eller tverrfaglige klinikker, helsestasjon, svangerskaps- og barselsomsorg, skolehelsetjeneste, sykehjem, hjemmetjeneste, eller mer overordnet innen folkehelse eller helsetjeneste. Noen kliniske ernæringsfysiologer driver egen praksis og er selvstendig næringsdrivende .

Andre aktuelle arbeidssteder er opplysningskontor, rehabiliteringssentre, toppidrett, matvare-, næringsmiddel- og legemiddelindustri, i ideelle organisasjoner, og i helseforvaltningen, deriblant i Mattilsynet eller Helsedirektoratet. Mange jobber også med forskning eller undervisning.

Kilde: her og her.